O spółce

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu.

AkcjonariuszSeria akcjiLiczba akcji Liczba głosówUdział w kapitale zakładowym
(w proc.)
Udział w ogólnej
liczbie głosów ( w proc.)
Przemysław BieniekA500.000500.00020,1020,10
Krzysztof WolskiA500.000500.00020,1020,10
PlayWay S.A. A665.000665.00026,7326,73
Gustford Holding Ltd. A166.000166.0006,676,67
PozostaliA656.850656.85026,4026,40
Suma2.487.8502.487.850100100

Akcjonariusz: Przemysław Bieniek
Seria akcji: A
Liczba akcji: 500.000
Liczba głosów: 500.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 20,10
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 20,10

Akcjonariusz: Krzysztof Wolski
Seria akcji: A
Liczba akcji: 500.000
Liczba głosów: 500.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 20,10
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 20,10

Akcjonariusz: PlayWay S.A.
Seria akcji: A
Liczba akcji: 665.000
Liczba głosów: 665.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 26,73
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 26,73

Akcjonariusz: Gustford Holding Ltd.
Seria akcji: A
Liczba akcji: 166.000
Liczba głosów: 166.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 6,67
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 6,67

Akcjonariusz: Pozostali
Seria akcji: A
Liczba akcji: 656.850
Liczba głosów: 656.850
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 26,40
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 26,40

Suma: Liczba akcji: 2.487.850
Liczba głosów: 2.487.850
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 100
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 100