O spółce

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji  Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.)
Przemysław Bieniek A 500 000 500 000 20,10 20,10
Krzysztof Wolski A 500 000 500 000 20,10 20,10
PlayWay S.A.  A 665 000 665 000 26,73 26,73
Pozostali A 822 850 822 850 33,07 33,07
Suma 2 487 850 2 487 850 100,00 100,00

Akcjonariusz: Przemysław Bieniek
Seria akcji: A
Liczba akcji: 500.000
Liczba głosów: 500.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 20,10
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 20,10

Akcjonariusz: Krzysztof Wolski
Seria akcji: A
Liczba akcji: 500.000
Liczba głosów: 500.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 20,10
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 20,10

Akcjonariusz: PlayWay S.A.
Seria akcji: A
Liczba akcji: 665.000
Liczba głosów: 665.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 26,73
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 26,73

Akcjonariusz: Gustford Holding Ltd.
Seria akcji: A
Liczba akcji: 166.000
Liczba głosów: 166.000
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 6,67
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 6,67

Akcjonariusz: Pozostali
Seria akcji: A
Liczba akcji: 656.850
Liczba głosów: 656.850
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 26,40
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 26,40

Suma: Liczba akcji: 2.487.850
Liczba głosów: 2.487.850
Udział w kapitale zakładowym (w proc.): 100
Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.): 100