Dokumenty dla Inwestorów

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Zarząd Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 9 sierpnia 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.- raport okresowy roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.