Kilka słów o spółce

O nas

Kim jesteśmy

Baked Games

to obecne na rynku od 2015 roku studio gamingowe z Czeladzi. Strategią studia jest produkcja 1 nisko lub średnio budżetowego projektu rocznie.

Baked Games S.A.

Opis działalności

Baked Games S.A. (Spółka) działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawców), z tym zastrzeżeniem, że Spółka samodzielnie wydawała do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji na platformy mobilne (App Store i Google Play). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje ją wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model te nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą.

Produkcja większości gier Spółki finansowana była i jest obecnie przez samą Spółkę. Tylko produkcja gry Hotel Dracula oraz czterech tytułów tworzonych „na zlecenie”, tj. Pampiś Zębowa Przygoda, Zdrowa Appka, Rybka Kolekcjonerka, Wodny świat Rybki MiniMini finansowana była ze środków pochodzących od wydawcy lub podmiotów zlecających.

W chwili obecnej działalność Spółki prowadzona będzie w oparciu o schemat:

  1. Stworzenie trailera/preprodukcji gry,
  2. Badanie poziomu zainteresowania wydawanym tytułem w środowisku graczy,
  3. Produkcja gry,
  4. Wydanie gry (przez wydawcę),
  5. Tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci),
  6. Wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany na rynku trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Spółki i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większa szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Spółka dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Spółki. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Spółka jest przekonana o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania poziomu zainteresowania grą.