Nasze plany

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Spółki zakłada skupienie się na produkcji gier, przy założeniu:

 1. Produkowania co najmniej jednej nisko- lub średnio- budżetowej gry (głównie symulatory) rocznie,
 2. Rozszerzania palety platform gier z Nintendo Switch i Steam do konsol PlayStation oraz Xbox,
 3. Stopniowego poszerzania zespołu Spółki lub pozyskiwania do współpracy zespołów zewnętrznych.

W dalszej przyszłości Spółka zamierza również samodzielnie wydawać własne gry, w tym także tytuły dedykowane na platformy Steam oraz Nintendo Switch. Na rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności wydawniczej Spółka zamierza przeznaczyć około 200 000 zł ze środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii B.

Przyjęta strategia rozwoju będzie realizowana przez Spółkę w latach 2021-2022. Spółka zakłada, że dzięki środkom pozyskanym w wyniku emisji Akcji Serii B oraz w niedalekiej przyszłości, dzięki środkom wypracowanym w toku bieżącej działalności operacyjnej, będzie w stanie samodzielnie finansować realizację opisanej powyżej strategii.

W chwili obecnej Spółka zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:

 1. Stworzenie trailera/preprodukcji gry,
 2. Badanie poziomu zainteresowania wydawanym tytułem w środowisku graczy,
 3. Produkcja gry,
 4. Wydanie gry (przez wydawcę),
 5. Tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci),
 6. Wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).

Przyjęty schemat pozwala Spółce na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Spółki i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Spółka dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Spółki. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Spółka jest przekonana o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania rynkowego zainteresowania grą.

Realizując powyższy schemat i przyjętą strategię rozwoju, obecnie Spółka pracuje nad 4 nowymi (preprodukcjami) trailerami gier, to jest:

 1. Ochroniarz (PC),
 2. Alaska (PC),
 3. Średniowieczne więzienie (PC),
 4. Szeregowiec (PC).

Ewentualna decyzja o produkcji którejś z tych gier zapadnie po uzyskaniu informacji zwrotnej od graczy na temat ich zainteresowania grą. W razie podjęcia decyzji o przystąpieniu do tworzenia kolejnych gier na finansowanie tych prac przeznaczona zostanie część środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii B.